De wereld overdragen aan de volgende generatie

Sereno Schoonmaak is mede verantwoordelijk voor de wijze waarop we de wereld en de maatschappij overdragen aan de volgende generatie(s). Zowel de milieuaspecten als maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten tastbaar, transparant, gemeend en ingebed zijn. Als we de wereld willen overdragen aan de volgende generatie(s) moet milieu- en maatschappelijk verantwoord ondernemen genetisch zijn. Als we niet gemeend bezig zijn met deze belangrijke pijlers is de kans van slagen nihil.

We doen daarom als Sereno Schoonmaak, met gezond verstand, het volgende;wereldbol2

 

  • zet energiezuinige machines in;
  • minimaliseert verpakkingsmaterialen;
  • hanteert doseersystemen;
  • gebruikt middelen op die biologisch afbreekbaar zijn.